मेक्सिकन भाषा आंशिक संग तुलना अमेरिकी संस्करण को नेपाली भाषा — उहाँले देखिन्छ त्यहाँ छ, र एक नै समय मा, यो छैन । वास्तवमा, को अस्तित्व को मेक्सिकन भाषा एक मिथक छ

हामी यो विश्वास छ हाम्रो सामाजिक जिम्मेवारी । सबै कर्मचारी तिनीहरूलाई खान, खाना किन्न, पुस्तकहरू, खिलौने, तपाईं आवश्यक सबै कुरा

हामी कुरा, निर्देशन, हेरविचार । त्यहाँ पनि एक सानो मौका गुमाए । प्राप्त एक कर्म) यहाँ तपाईं अनुवाद गर्न सक्छन् (समावेश गर्न नबिर्स आफ्नो इमेल त्यसैले हामी गर्न सक्छन् तपाईं पठाउन फोटो).उदार हुन, किनभने हामीलाई प्रत्येक लागि जिम्मेवार छ के भइरहेको छ ।

About