सिक्न ब्राजिलियन पर्चुगी हामीलाई भन्दा इन्टरनेट (अनलाइन)

वर्णमाला । तपाईं सिक्न चाहनुहुन्छ भने पोर्चुगिज भने तपाईं प्रेम पोर्चुगिज छ भने तपाईं एक विशेष सम्बन्ध संग, को पोर्चुगिज भाषा र तपाईं को आवश्यकता पोर्चुगिज शब्द यो भिडियो तपाईं को लागि छ

About