साइट देखि एक असाधारण स्थान छ । भनेर पुष्टि गर्न यो साँचो हो, कृपया प्रवेश आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर ।:»जसले पाउनुहुनेछ एक पत्नी । यसको माथि को मूल्य मोती

लागि जाने प्रेम । म सोध्न को लागि भाग्य को तालिका को उद्देश्य को लागि आनन्द, दुई चश्मा को लागि आनन्द म दुई क्रम । उसलाई प्रदर्शन एक सेवा र उहाँलाई देखाउन भनेर म बसिरहेको छु तालिका मा तपाईं को लागि प्रतीक्षा

म सोध्न हुनेछ भाग्य तालिका को नजर संग, आनन्द को एक को केही थोपाहरु प्रेम थप्न, रक्सी लागि हामी दुई, तीता र मिठास, बाँकी, मलाई विश्वास छ, मेरो प्रिय, केही छ ।

About