औसत उमेर को एक राज्य राष्ट्रव्यापी छ, तर गरेनन् भनेर रोक्न यी मान्छे देखि कार्यालय को लागि चलिरहेको छ । संग भिन्न राजनीतिक सिद्धान्त र प्रतिनिधित्व को एक सीमा अमेरिका, तिनीहरूले एक साझा असामान्य विशेषता: आफ्नो युवा । कान्छो एक चुनिएको थियो, र पनि पुरानो छ मात्र । पूरा तेरह कान्छो राज्य विधायकों, देश मा रूपमा सम्म हामी बताउन सक्छ

About