त्यसैले, यो सजिलो जवाफ जस्तै छ, यो कुनै पनि अन्य पश्चिमी देश — कुनै पनि ठूलो शहर, बस जान कुनै पनि क्लब देखिन्छ कि को भाग र वरिपरि सोध्छन् । गुगल खोज को लागि समलिङ्गी परेड वा अधिवेशन कार्यक्रम (शहर नाम) र तपाईं पाउन छौँ पटक गर्दा सबैभन्दा यात्रा गर्न शहर । जब छैन परेड मौसम, बस हेर्न को लागि वैकल्पिक जीवन शैली होटल र रिसोर्ट छ । एक यात्रा एजेन्ट मदत गर्न सक्छ, पनि — सबै होटल छन् स्पष्ट वैकल्पिक जीवन शैली तर सट्टा तिनीहरूले गरिएको छ»अपनाए»समुदाय द्वारा कारण आफ्नो स्वीकृति वा कारण बस भएको एक महत्वपूर्ण मास, समलिङ्गी मान्छे को मा रहन विशेष मौसम (जस्तै समयमा अधिवेशनमा छ, जो किन, म यो ल्याए माथि)

About